قدری تمشیت فکری!

۲۵ خرداد ۱۴۰۳

هنر-متعهد-نقاشی

نه عزیزمن ، نه باید هرچه زودتر تکلیف من وتو روشن بشود،بسنده کردن به بحر طویل نشوتن ، تا هزار سال دیگر هم دردی را دوا نخواهد کرد، باید این مسئله روشن بشود ف دوست...

مجموعه مستند روزهای آتش - دفاع مقدس

روزهای آتش هشت قسمت است. با این عناوین. چرا جنگ آغاز شد؟ توطئه تجزیه خوزستان. آیا جنگ اجتناب ناپذیر بود؟ اشغال، تجاوز، مقاومت مردم. عملیات فتح المین. آزادی خرمشهر. نقش بانوان در دفاع مقدس. جنگ...

مجموعه مستند روایت هجر - افغانستان

روایت هجر، مجموعه­ای است، درباره مهاجرین مظلوم، مسلمان و شیعه دیار رستم زده اقغانستان. این مجموعه، به روزهای سخت و مرارت بار غربت افغان­ها می­پردازد، در ده قسمت که عناوین آن عبارتند از: مادر وطن،...