گفتار-متن-فیلم-مستند-شیرزاد-جانبازان-اعصاب-و-روان

سالهاست که در دیار دوست سامان گرفته است؛ شیرزاد سرآوانی را مردی که درگاهِ جنگ و هل من مبارز دشمن، به دفاع از من و تو برخاست. زند­گی­اش را کرد و خویش را سخاوتمندانه بَذْل...

گفتار متن فیلم مستند روایت شیدایی - شهید مرتضی آوینی

اگر با روشن بینانه و دقیق به منطقهۀ فکّه نگاه کنیم ، درخواهیم یافت که چرا شهید مرتضی آوینی این قسمت از خاک جبهه را برای ساختن فیلم مستند جنگ انتخاب کرد، بررسی شخصیت هر...

گفتار متن فیلم مستند هجرت یار - رحلت امام خمینی

دلبرم مست ناز بود آن شب غرق رازونیاز بود آن شب برلبش آیه های قرآن بود پای تاسرنماز بود آن شب هلا! شب بود وغریو ملائک عرش را می لرزاند، کائنات امّن یجیب می خواند...